20, ROUTE DE LUXEMBOURG - 

L-6910 ROODT-SUR-SYRE

INTERN

Théâtre-picto

12/10/2019 - 20h00

AUTOPSY

AUTO PSY

Eng Fra an engem geschlossene Raum
Agespaart
Mat Medikamenter roueg gestallt
Vun enger Kamera iwwerwaacht

Se verzielt aus hirem Liewen
Vun hirer Kandheet
Vu Mëssbrauch an Ofhängegkeet
Vun hire Männer, déi all op eng tragesch Manéier ëmkomm sinn

Ween ass hei schëlleg
Ween ass d’Affer
A ween ass deen hannert der Mauer, deen een ni gesäit 

D’Autopsy vun enger verluerener Existenz

E Séilestriptease

 

 

 

Spill                             Michèle Turpel

Text a Regie                Jemp Schuster

Musek                         Georges Urwald

Bühn an Technik         Serge Hoffmann, Claude Goetz

Affiche                         Pit Weyer